จิลมา รูเซฟ

อดีตประธานาธิบดีบราซิล จิวมา รูเซฟ เป็นผู้ปฏิบัติการฝึกจิตปรมัตถ์สมาธิ (TM)ที่กระตือรือร้น และเธอยังแนะนำมันอย่างเปิดเผยสู่สาธารณะ ครั้งหนึ่งเธอพูดว่า”ฉันวิ่งออกกำลังกายก็เพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรง และการที่ฉันฝึกจิตTM ก็เพื่อรักษาให้มีสุขภาพจิตที่ดี”

มีบางโครงการที่ใหญ่ที่สุดในการสอนการฝึกจิตTM ที่ใหญ่ที่สุดในโลก กำลังเกิดขึ้นในบราซิล รวมถึงโครงการที่ดำเนินการอยู่ในการสอนการฝึก TM ว่าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในโรงเรียนทั้งหมด 38,000 แห่งในประเทศ