กวินเน็ธ พัลโทรว์

กวินเน็ธ พัลโทรว์ ได้เรียนการฝึกTM เมื่อไม่นานมานี้ และได้ประกาศลงในเว็ปไซด์ของเธอว่าเธอได้ประกาศขายตู้เก็บเสื้อผ้าของเธอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนแก่มูลนิธิเดวิดลินช์เพื่อส่งเสริมให้มีการฝึกTMเพิ่มมากขึ้นในวงการศึกษา